Korraldajad

Stephane De Brito

Birminghami Ülikool

 

Ettekande pealkiri: Käitumishäiretega noorte kognitiivne profiil

Antisotsiaalne käitumine on suur rahvatervise probleem. Lastel ja noortel, kellel esinevad juba varakult käitumishäired, on halvad väljavaated täiskasvanueaks, mis tihti hõlmab kriminaalsust, alkoholi, ainete kuritarvitamist ja nõrka vaimset ja füüsilist tervist. Tänaseks on hulgaliselt tõendeid, mis kinnitavad et käitumishäiretega noored on heterogeenne grupp.

Oma ettekandes kirjeldab Dr De Brito erinevaid radu arengupsühhopatoloogia perspektiivist, madala või kõrge ebakindlusega noorte käitumist (empaatia ja süütunde puudumine) ja naiste ning meeste käitumishäirete erisusi. Eraldi käsitleb ta hiljutist eksperimentaal- ja neurovisualiseerimise uuringut, arutledes uuringu mõjust nii uurijate kui ka praktikutele, eriti sekkumiste üle, mis on kujundatud just lastele erinevatel arenguastmetel.

 

PhD De Brito lõpetas bakalaureuseõppe psühholoogias Geneva Ülikoolis Šveitsis, ning omandas magistri kraadi vaimse tervise kriminoloogias Cambridge’i Ülikoolis. Sellele järgnes PhD kraadi kaitsmine vaimses tervises kohtuekspertiisi teemal King’s College‘is Londonis. Enne Birminghami Ülikooliga liikumist 2012.aastal „Birmingham Fellow“ programmi raames, oli ta järeldoktorantuuris teadur „Developmental Risk and Resilience“ osakonnas Psühholoogia Instituudis Londoni University College’is. Hetkel on ta vanemlektor SCAN labori direktor Birminghami Ülikoolis.

 


Factory of Change

Norra organisatsioon Forandringsfabrikkens (Factory of Change) on unikaalne huvikaitse organisatsioon, mille eesotsas on noored, kes on kogenud sotsiaal- või õiguskaitsesüsteemi tumedaid külgi. Oma hea või halva kogemuse pinnalt loovad täna noored Norras paremat keskkonda sotsiaal-, haridus- ja õiguskaitsevaldkonnas. Nad on professionaalsed, ausad ning sihikindlad.

Partnerluse kaudu loovad nad nii lastele kui ka spetsialistidele paremat keskkonda. Töötoas jagavad noored ise oma teadmisi Norra süsteemi kitsaskohtadest ning oma teekonnast, tuues näiteid täiskasvanu ja noore edukast koostööst süsteemi muutmisel.

Factory of Change koduleht

Factory of Change info inglise keeles / info in English

 


Von Bomb

Taastava õiguse nädala raames viis kunstnik Von Bomb läbi stencil töötuba kinnistes lasteasutustes, kus läbi noorte silmade kujutati taastavat õigust. Von Bomb ehk kodanikunimega Indrek Haas on Eesti kunstnik, kes on ennekõike tuntud oma suuremõõduliste seinamaalingute ning stencil tehnikas tänavakunsti poolest.

 


Foorumteater

Foorumteater  on osalusteater, mis aitab leida lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteater on saanud alguse Brasiiliast. Selle algatas 1960. aastatel näitleja Augusto Boal, kes soovis kaasata publikut teatrietendusse. Boali arvates on dialoog liikumapanev jõud, seda igatsevad kõik ja kõik on selleks ka suutelised.

Vaata lähemalt siit.

 


Virtuaalreaalsus

Lõuna- ja kohvipauside ajal on võimalik kogeda virtuaalreaalsuse elamust ning näha Eesti alaealise õigusrikkuja mõtteid ja lugusid elust kinnipidamisasutustes. 

VR elamust pakub Maru VR Productions.