Korraldajad

Programm

Päeva juhib Roald Johannson.

8.45-9.15   Registreerimine, tervituskohv ning väike amps
9.15-9.35   Avamine ja sissejuhatus
9.35-10.35   Välkettekanded ja paneeldiskussioon. Reformi aastat kirjeldavad: Anna Markina, Vladimir Svet, Katre Poljakova, Kert Kotkas. Modereerib Jako Salla
10.35-10.45   Von Bomb. Taastav õigus tänavakunsti kaudu
10.45-11.15   Kohvipaus. Elamusi pakub MARU VR Productions.
11.15-11.20   Sissejuhatus II blokki
11.20-12.10   Käitumishäiretega noorte kognitiivne profiil, Stephane De Brito, Birminghami Ülikool
12.10-12.40   Factory of Change: Lapsed huvikaitsjatena
12.40-12.45   Esimese sessiooni kokkuvõte
12.45-13.30   Lõuna. Elamusi pakub MARU VR Productions
13.30-15.20  
 • Töötuba 1 - Sekkumiste töötuba
  • Töötoas arutlevad Valik, Sütik, STEP, Tugila programmide ja mobiilse noorsootöö esindajad sekkumiste võimalustest ja mõjust lastele.

 • Töötuba 2 - Lapse võrgustiku koostöö võimalus - struktureeritud kovisiooni mudel juhtumi aruteluks

  • Töötoas lahendatakse reaalne juhtum kovisiooni näitel. Kovisioon (ingl. k. peer group supervision/ consultation) on meetod, kus omavahelist toetust pakuvad üksteisega võrdsed - sarnase töö tegijad või rolli kandjad. Rõhuasetus on eelkõige osalejate endi seatud eesmärkide saavutamise toetamisel. Väga oluline on kovisiooni käigus kaaslastelt saadav tagasiside. Töötuba juhib Kati Valma, Nõmme Linnaosa Valitsuse lastekaitse peaspetsialist

 • Töötuba 3 - Taastav õigus üks aasta hiljem

  •  

   Millised on siiski tänased võimalused taastava õiguse rakendamisel töös lastega? Töötoas räägivad oma kogemusest Lõuna Politsei Prefektuurist Krista Klaus, Kadi Lukka Maarjamaa Hariduskolleegiumist ja Priit Siig Tallinna Laste Turvakeskusest. Arutelu juhib Kadri Ann Salla.

 • Töötuba 4 - Tuleviku väljakutsete töötuba

  • Maailm on pidevas muutumises. Töötoas arutletakse noorte radikaliseerumise ja äärmusluse, religiooni, vihakõne ja teiste uute väljakutsete üle. Arutelus osalevad Kaisa Üprus-Tali Sotsiaalministeeriumist, Tartu Ülikooli religioonipedagoogika dotsent Olga Schihalejev, SA Archimedes projektijuht Maari Põim. Arutelu juhib Kadri-Ann Lee.

 • Töötuba 5 - Factory of Change kogemus: Laste õigused Norra sotsiaal- ja õiguskaitsesüsteemis

  • Norra organisatsioon Forandringsfabrikkens (Factory of Change) on unikaalne huvikaitse organisatsioon, mille eesotsas on noored, kes on kogenud sotsiaal- või õiguskaitsesüsteemi tumedaid külgi. Oma hea või halva kogemuse pinnalt loovad täna noored Norras paremat keskkonda sotsiaal-, haridus- ja õiguskaitsevaldkonnas. Nad on professionaalsed, ausad ning sihikindlad. Partnerluse kaudu loovad nad nii lastele kui ka spetsialistidele paremat keskkonda. Töötoas jagavad noored ise oma teadmisi Norra süsteemi kitsaskohtadest ning oma teekonnast, tuues näiteid täiskasvanu ja noore edukast koostööst süsteemi muutmisel.

15.20-15.35   Kohvipaus. Elamusi pakub MARU VR Productions.
15.35-15.50   Töötubade kokkuvõtted ja sissejuhatus IV blokki
15.50-16.50   Sotsiaalteatri etendus
16.50-17.00   Konverentsi lõpetamine

Korraldaja jätab endale õiguse muuta konverentsi päevakava ette teatamata.